Hitta den rätta personliga assistenten

Då den dagen kommer som man behöver en personlig assistent, vill man att den personen ska passa in i den rådande situationen. Inom detta yrke handlar inte allt om kompetens. Här är det också viktigt att personkemin stämmer mellan brukare och personlig assistent, annars kommer det att bli en ohållbar situation.2.2.1-personal-assistance

Hur ska man då gå till väga för att hitta en personlig assistent? Marknaden myllrar idag av olika assistansbolag, och då kan det vara svårt att veta vilket man ska välja. Men även här kan internet vara din bästa vän. På nätet kan du nämligen hitta assistansförmedlare, vars syfte är att hitta en personlig assistent som passar en viss brukare. Här börjar det med att en dialog förs mellan assistansförmedlaren och brukaren, där brukaren får beskriva både sina behov och sina krav. En seriös assistansförmedlare har kontakt med de flesta assistansbolag i området, har kollat upp hur de arbetar och hur deras policy ser ut. Sedan efter brukarens beskrivning sätts denne i kontakt med det assistansbolag som bäst lever upp till de behov och krav som ställts. Många gånger kan de även assistera med att byta assistansbolag om brukaren inte är nöjd med det nuvarande. Det är faktiskt brukaren som bestämmer hur assistansen ska fungera, även vem som ska utföra den.

Första beslutet att fatta är dock om man vill ha det kommunalt eller privat. Väljer du som brukare kommunalt har du inte samma frihet att välja assistent, då placerar kommunen ut personal där det behövs. Går du via privat bolag istället har du rätt att själv välja vem som ska bli din personliga assistent.

Om du vill ha hjälp med ansökan om assistansersättning hjälper de privatägda assistansbolagen oftast dig, det gör dock inte de kommunala (eftersom beslutet oftast tas av kommunen).

Det bästa råd som du kan få när du ska välja din personliga assistent är att gå på magkänslan. Stämmer känslan för dig, då är du troligtvis på rätt väg.